Fundacja Onkologiczna Rakiety dla Biznesu

Wolontariat pracowniczy

Gotowi do działania? Wykorzystajcie swoją ekspercką wiedzą na rzecz chorych onkologicznie w ramach wolontariatu kompetencji.

Pomagamy również zorganizować akcje charytatywne, dni wolontariatu w firmie oraz konkursy społeczne dla pracowników.