Fundacja Onkologiczna Rakiety dla Biznesu

Profilaktyka onkologiczna dla firm

Misją naszej Fundacji jest kompleksowe wsparcie
osób chorych onkologicznie i ich bliskich.

Pomagamy również partnerom biznesowym budować przestrzeń odpowiedzialnych społecznie pracodawców, którzy – w kontekście zrównoważonego rozwoju marek, jako pożądanego i nowoczesnego pracodawcy – są przygotowywani na skuteczną współpracę z osobami chorymi onkologicznie, jak również promują wśród swoich pracowników ideę dbania o zdrowie w myśl zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

NOWOŚĆ 2024
Modele nowotworów układu pokarmowego

PROFILAKTYCZNE WARSZTATY STACJONARNE TO M.IN.

 1. Możliwość nabycia bezcennej wiedzy z zakresu samobadania przy użyciu fantomów;
 2. Szansa na uzyskanie porad i wskazówek od specjalistów z zakresu żywienia i zdrowia psychicznego;
 3. Specjalnie przygotowane materiały profilaktyczne dla uczestników (m.in. Filmy instruktażowe z samobadania, kalendarze profilaktyczne);
 4. Możliwość porozmawiania z pracownikami fundacji o ewentualnej historii choroby uczestnika, bądź jego najbliższych.

W tym roku nasza propozycja warsztatów stacjonarnych została wzbogacona o nowe modele do nauki samobadania, którą pozwalają nam na jeszcze bardziej kompleksowe podejście
do tematów ProfiRAKtyki.

Stanowiska stałe i sesje warsztatowe rozbudowane zostały o moduł warsztatów z samobadania przy użyciu fantomu piersi mężczyzny.

Ponadto istnieje możliwość rozbudowania stanowiska bądź sesji warsztatowych
o dodatkowe zagadnienia:

 • Nowotwory układu rozrodczego u kobiet
  – rola cytologii w profilaktyce
 • Nowotwory skóry
 • Nowotwór prostaty

Dodatkowe fantomy pokazowe – obrazujące zmiany, jakie zachodzą w organach pod wpływem choroby nowotworowej:

 • Nowotwór żołądka
 • Nowotwór płuc
 • Nowotwór wątroby

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

WYKŁAD STACJONARNY /
WEBINAR PROFILAKTYCZNY

Czas trwania: 1,5 – 2h

PRZYKŁADOWY PROGRAM

 1. Profilaktyka onkologiczna – pojęcia ogólne, czyli co robić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania
  (czas trwania ok. 20 min)
 2. Rola diety w profilaktyce nowotworów, czyli jak to, co jemy, może wpływać na ryzyko rozwoju choroby
  (czas trwania ok. 30 min)
 3. Stres jako niedoceniany czynnik chorobotwórczy, czyli o tym jak zdrowie psychiczne wpływa na zdrowie fizyczne
  (czas trwania ok. 30 min)
 4. Choroba w miejscu pracy, czyli jak radzić sobie z chorobą współpracownika
  (czas trwania ok. 25 min)
 5. Panel dyskusyjny – możliwość zadawania pytań przez uczestników

MATERIAŁY DODATKOWE DLA UCZESTNIKÓW

 • Kalendarze badań profilaktycznych (z podziałem na płeć i wiek)
 • Materiały wideo dotyczące warsztatów z samobadania (2 nagrania – samobadanie piersi i jąder) –
  do wykorzystania na kanałach firmowych

WYKŁADY lub WEBINARY DEDYKOWANE
Nowotwory piersi

Czas trwania: 1 – 1,5h

PROPOZYCJA PROGRAMU

 1. Nowotwory piersi – rodzaje, specyfikacja i wiedza ogólna
 2. Badania profilaktyczne – dlaczego należy regularnie się badać?
 3. Rodzaje badań przesiewowych i ich harmonogram
 4. Badania genetyczne w profilaktyce i leczeniu choroby nowotworowej
 5. Nauka samobadania piersi
 6. Choroba w miejscu pracy – czyli jak radzić sobie z chorobą współpracownika
 7. Panel dyskusyjny – możliwość zadawania pytań przez uczestników

WYKŁADY lub WEBINARY DEDYKOWANE
Nowotwory męskie

Czas trwania: 1 – 1,5h

PROPOZYCJA PROGRAMU

 1. Nowotwory męskie – statystyki, rodzaje i uwarunkowania do rozwoju choroby
 2. Czynniki ryzyka nowotworów jądra i prostaty
 3. Profilaktyka w nowotworach męskich – dieta, aktywność fizyczna, badania profilaktyczne
 4. Nowotwory męskie jako temat tabu, czyli czemu mężczyźni badają się rzadziej niż kobiety
 5. Nauka samobadania jąder
 6. Co zrobić, kiedy podejrzewamy u siebie chorobę nowotworową?
 7. Panel dyskusyjny – możliwość zadawania pytań przez uczestników

WARSZTATY STACJONARNE
Stanowisko stałe

Czas trwania: 4 – 6h
w zależności od liczby uczestników

PROWADZONE AKTYWNOŚCI

 1. Warsztaty z samobadania przy użyciu fantomów
  (piersi, jądra),
 2. Porady i konsultacje prowadzone przez Pracowników Fundacji

DOSTĘPNE MATERIAŁY

 1. kalendarze profilaktyczne,
 2. plansze dydaktyczne dotyczące samobadania,
 3. tablety z filmami instruktażowymi z samobadania

SESJE WARSZTATOWE

Czas trwania: 25-30min dla grupy do 20-25 osób
wielkość grupy zależy od wielkości pomieszczenia

PRZYKŁADOWY PROGRAM SESJI

 1. Rola samobadania w profilaktyce
 2. Zagadnienia teoretyczne: kiedy się badać i na co zwracać uwagę
 3. Warsztat praktyczny z samobadania
 4. Co robić, jeśli zaobserwujemy u siebie niepokojące objawy
Opowiedz nam o swoich potrzebach!