Fundacja Onkologiczna Rakiety dla Biznesu

Onko Odpowiedzialni

Onkoodpowiedzialni

Rakiety dla pracowników w chorobie!

W ramach programu „Onko-Odpowiedzialni” wszyscy pracownicy firmy oraz ich bliscy
są objęci wsparciem w przypadku choroby onkologicznej lub żałoby.

Odpowiedzialny Biznes PL -logo

Program objęty jest patronatem medialnym portalu odpowiedzialnybiznes.pl
prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory,
program wsparcia onkologicznego to istotna korzyść dla pracowników
oraz dodatkowa zachęta dla kandydatów do pracy!

Celem programu „Onko-Odpowiedzialni” jest systemowe wsparcie pracowników i ich bliskich w przypadku choroby.

Dlatego program podzielony jest na poszczególne etapy, zakończone procesem certyfikacji firmy.

Chętnie zorganizujemy warsztaty, wykład lub konferencję
o tematyce onkologicznej w Twojej firmie!

WEBINARY i SZKOLENIA:
Onko-Odpowiedzialni, czyli choroba w miejscu pracy

Coraz większa liczba zawodowo aktywnych przewlekle chorych osób oraz opiekunów stawia nowe wyzwanie przed pracodawcami, menadżerami, osobami zajmującymi się kwestiami zatrudnienia w firmach.

Muszą posiadać wiedzę, jak odpowiednio reagować na taką sytuacją, jak pomóc współpracownikowi w maksymalnym możliwym stopniu i jak wzmocnić zespół w takich okolicznościach. Ciężka choroba pracownika to test dla całej organizacji na każdym jej poziomie.

Ostatnie 3 lata, czas pandemii, to okres zawieszonych badań profilaktycznych, konsultacji online ze specjalistami, czas małej aktywności fizycznej, a dla wielu osób – okres również obfitujący w zamawiane, przetworzone jedzenie i wysoki poziom nieodreagowywanego stresu związanego z niepewnym jutrem oraz dużą ilością czasu spędzanego w domowym środowisku. To wszystko przełożyło się na ogromny wzrost zachorowań na raka, a lekarze biją na alarm o zbliżającej się pandemii nowotworów. Odpowiedzialny Pracodawca powinien być gotowy na te wyzwania, wdrażając strategię przeciwdziałania tym zjawiskom zarówno w ramach samej kultury organizacyjnej, jak i na każdym poziomie zarządzania firmą.

Szkolenie dla HR
+ Spotkanie z pacjentem onkologicznym

Czas trwania: 2,5h + 1,5h
 1. W jaki sposób wspierać osobę chorą na trzech najważniejszych etapach: diagnozy, leczenia, remisji choroby oraz w dwóch najtrudniejszych obszarach,
 2. Jak wspierać chorego, gdy choruje jego bliski, również w dwóch szczególnych obszarach: gdy choruje dziecko oraz w przypadku żałoby,
 3. Jak wspierać przełożonego, zespół, jak budować relacje z chorującym pracownikiem w sposób odpowiedzialny,
 4. Jak zorganizować pracę na trzech etapach: diagnozy, leczenia, remisji choroby oraz gdy choruje bliski,
 5. Jak organizować komunikację z pracownikiem w czasie jego nieobecności na różnych poziomach,
 6. Jak zorganizować powrót do pracy po długim zwolnieniu lekarskim.

Ponadto zorganizowane zostanie spotkanie z pacjentem onkologicznym/osobą po chorobie, która na własnym przykładzie opowie więcej o tym, co jest ważne w relacjach pracodawca-chorujący pracownik i na co zwrócić szczególną uwagę.

Szkolenia psychoonkologiczne dla HR-ów

Poziom podstawowy: 7h
wyposażenie w podstawową wiedzę i narzędzia skuteczne w pracy z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi
Poziom zaawansowany: 14h
wyposażenie w zaawansowaną wiedzę i narzędzia skuteczne w pracy z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, po ukończeniu szkolenia na poziomie podstawowym

Warsztaty psychoonkologiczne dla pracowników

Czas trwania: 2,5h

PROGRAM
 1. Podstawy onkologii/psychoonkologii,
 2. Możliwe scenariusze związane z chorobą pracownika oraz emocje z nimi związane: diagnoza, leczenie, okres remisji, pozostałe obszary: choroba bliskiej osoby, choroba dziecka, żałoba,
 3. Jak być dobrym wsparciem – o co pytać, o co nie pytać/czy oferować pomoc, czy też nie/komunikacja z chorym,
 4. Moja rola w zespole w kontekście choroby współpracownika/jego bliskiej osoby,
 5. Jak zadbać o siebie w tym procesie,
 6. Q&A.
Możliwe jest tu również zorganizowanie spotkania z pacjentem onkologicznym/osobą po chorobie, która opowie o swoich doświadczeniach i dobrych praktykach w tym obszarze (1,5h).

Program „Onko-Odpowiedzialny Pracodawca”

Program strategiczny

Analiza, dostosowanie i rozbudowa kultury organizacyjnej o działania mające na celu kompleksowe wspieranie chorującego pracownika, pracownika, w którego rodzinie występuje choroba, o działania prozdrowotne dla pracowników, działania społeczne uwrażliwiające na problem rosnącego poziomu zachorowań w społeczeństwie.

Program daje możliwość przygotowania strategii firmy w oparciu o przeprowadzone wywiady, analizy, opinie pracowników – analiza punktu wyjściowego oraz zaproponowanie działań do wdrożenia w perspektywie do 3 lat. Działania te dotyczyć będą obszarów:

 • Edukacyjnego (przygotowanie zaplecza firmy na ewentualność choroby pracownika, bliskiej mu osoby – szkolenia dla HRów/menedżerów),
 • Profilaktycznego – warsztaty i szkolenia dla pracowników,
 • Społecznego – uwrażliwianie pracowników na potrzeby osób chorujących onkologicznie i ich bliskich (w tym również wolontariat pracowniczy).

Programy wsparcia bezpośredniego

 • Wsparcie psychoonkologiczne dla HR, menedżerów, pracowników
 • Infolinia wsparcia dla pracowników: 4h tygodniowo
 • Warsztat relaksacyjny + podstawy medytacji
Warsztat 4h mający na celu wyposażenie pracownika w podstawowe mechanizmy mające na celu obniżenie poziomu stresu, relaksację, do ćwiczenia w domu, ale i gotowe rozwiązania, w tym techniki oddechowe, do zastosowania tu i teraz.

Zorganizuj wydarzenie edukacyjne dla swoich pracowników.
Zaproś nas do siebie i porozmawiajmy o profilaktyce!